Bruksanvisning

Her finner du bruksanvisning til både Z1 og Z2.

Start video

Åpne og lukke

Til venstre finner du videoanvisning for hvordan man bruker Zipit Z1.

Start video

Bytte batteri

Til venstre finner du videoanvisning for hvordan man bytter batteri på Zipit Z1.

Åpne og lukke

Til høyre finner du videoanvisning for hvordan man bruker Zipit Z2.

Start video

Bytte batteri

Til høyre finner du videoanvisning for hvordan man bytter batteri på Zipit Z2.

Start video